> Startseite > Sacred Stones > Zusätzliches > Credits
Credits
 

Executive Producer
Satoru Iwata
 

Producers
Tohru Narihiro
Hitoshi Yamagami
 

Product Manager
Kenji Imai
 

Directors
Sashiko Wada
Taiki Ubukata
Kentaro Nishimura
 

Coordinators
Ryuichi Kouguchi
Toyohisa Tanabe
Yoshimasa Arita
 

Main Program
Hiroyuki Fujiwara
 

Program
Makoto Katayama
Junzo Akatsuka
Kensaku Fujita
 

Program Support
Yuji Ohashi
Takanori Hino
 

Scenario
Kouhei Maeda
 

Scenario Support
Sachiko Wada
Taiki Ubukata
Kenji Matsuura
Ikuko Mikami
Naomi Masuda
 

Main Design & Face Design
Sachiko Wada
 

Graphic Design
Ryo Hirata
Kyouko Kasuga
Daisuke Izuka
Yuji Nakamoto
Erina Makino
Shiho Tsutsuji
Yoshimori Aisaka
Tomoko Fukumoto
Toshifumi Onishi
Shuya Takaoka
Syuuichi Kajihara
Naoki Fukuda
Katsuyoshi Koya
Satoshi Kashiwa
Mitsuyasu Nomoto
 

Graphic Support
Toshiyuki Nagahara
 

Layout
Makoto Shimojo
 

Opening & Ending Demo
Hiroyuki Hayashi
 

Sound Supervisor
Yuka Tsujiyoko
 

Sound Composition
Saki Haruyama
Yoshihiko Kitamura
Yoshito Hirano
 

Sound Effects
Kaoru Kita
 

Artwork
Yasuo Inoue
Kazuya Yoshioka
 

Publishment
Yusuke Kitanishi
Yoshimasa Arita
Ryuta Kaimoto
 

Special Thanks
Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikumo
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku
Taeko Kaneda
Masyuki Horikawa
Masahiro Higuchi
Yoshifumi Yamashita
Yasushi Adachi
Akitomo Tanaka
Norihiko Kawabata
Takashi Hamamura
Masanori Kusumoto
Shuichi Narusawa
Flagship
Super Mario Club
 

European Localization
Product Localization Team
Coordination
Marcus Krause
 

Translation
German
Micky Auer
 

French
Zadia Messerli
 

Spanish
Diego Alvarez
 

Italian
Christian Massi
 

Validation and Testing Team
Wolfgang Weber
Daniel Barsan
Sonia Trepiccioni
Franceska Cecca
Arrate Ugarte
Marianna Sacra
 

All Rights, including the copyrights of Game,
Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO
and
INTELLIGENT SYSTEMS.


hi
test
test1