> Startseite > Holy War > Zusätzliches > Credits
Credits
 

  Director/ Scenario Design:
Shouzou Kaga

 

Chief Programmer
Toru Narihiro

 

Programmers:
Kouchi Abe
Toshiaki Yonezawa
Keiji Nanba
Mitsuru Matsumoto
Manabu Shimada
Takahiro Ohgi

 

Technical Advisor:
 Toshiyuki Nakamura

 

Graphic Designers:
Fumika Noichi
 Katsuyoshi Koya
Masahiro Higuchi
Azusa Iwamoto
Naoko Kugo

 

Sound Director:
Yuka Tsujiyoko
Kenichi Nishimaki

 

Artwork:
Masafumi Sakashita
Yasuo Inoue
Fujiko Nomura
Noriyuki Sato

 

Support:
Kaori Aoki

Hiroshi Tanigawa

Masaya Kuzume

Yutaka Maekawa

Hirokazu Goutani

Hiroshi Takemoto

 

Special Thanks:
Masayuki Okada

Masao Yamamoto

Kenji Nishizawa

Takahiro Harada

Kenichi Sugino

Hitoshi Yamagami

Yoshinori Katsuki

Nobuhiro Ozaki

Takeshi Nagareda

M. Okuno

Kentaro Nishimura

Ryouichi Kitanishi

Kouzou Ikuno

M. Okuda

Kenji Yamada

M. Sengoku

Osamu Yamauchi

Kenji Yamafuji

 

Special Advisor:
Keisuke Terasaki

 

Producer:
Gunpei Yokoi

 

Executive Producer:
Hiroshi Yamauchi

 

©1996 Nintendo and Intelligent Systems


hi
test
test1